ŠTA RADIMO

Inicijativom o poboljšanju uslova trudnica i porodilja u Zlatiborskom okrugu želimo da učinimo javnim iskustva trudnica i porodilja, da informišemo  javnost o položaju i tretmanu porodilja u zdravstvenom centru Užice ali i da uputimo konkretne  preporuke nadležnim institucijama na regionalnom i nacionalnom nivou i unapredimo tretman porodilja kako u našem tako i u drugim zdravstvenim centrima.

Ukoliko znamo da iskustvo porođaja utiče na psihološko blagostanje majke i odnos majke i deteta utoliko je važnije da promovišemo pozitivan pristup porodiljama i odnos prema rađanju. Prepoznaje se da emocionalno i kognitivno iskustvo žene prilikom rođenja deteta ima značajan uticaj na njeno postporođajno fizičko i mentalno stanje i na njene prve interakcije sa novorođenčetom.

Pozitivno porođajno iskustvo može poboljšati dobrobit majke i olakšati uspostavljanje veze majke i novorođenčeta, dok negativno iskustvo može dovesti do stanja stresa, kao i do teških oblika bolesti kao što su postporođajna depresija ili  posttraumatskog stresa često povezanog sa nivoom bola tokom porođaja. Ovi uslovi imaju dugoročne posledice na odnos sa detetom, pored njegovog blagostanja i razvoja, a u našim porodilištima se najčešće zanemaruju. Zato je jedan od dugoročnih ciljeva naše inicijative da obezbedimo psihološku i pravnu podršku za sve mame koja će im biti dostupna i besplatna i da takav servis pilotiramo na području našeg regiona a da potom delimo kao primer dobre prakse.