• U mom gradu, znalo se da devojčice ćute. Nosila sam uštirkane kragne i osmehivala se kroz očešljanu kosu dok besni juriš dečaka ne protrči do igrališt...

  • Inspiracija za ovaj tekst je bila spektakularna pobeda našeg najboljeg tenisera, naročito zbog izazovnih uslova pod kojima se odigrala. Nole često u i...

  • „Žena je samo ako je majka. Ostvarena je kroz majčinstvo i davanje sebe porodici.“ Šta je prototip žene kroz iskustvo i istoriju, ako ne majka? Postoj...

  • Centar za mame iz Njujorka podelio je nedavno sa nama brojke koje ukazuju da čak jedna od tri žene ima neki vid poremećaja raspoloženja tokom trudnoće...

  • Čak 1 od 7 majki (1 od 10 očeva) doživljava simptome depresije1 i anksioznosti2 tokom perioda trudnoće i nakon porođaja. Majke i roditelji svih godišt...